Discipline

Leeftijd

Locaties

Overig aanbod Waadzinnig

Aanvullend aanbod Seewyn Kunsteducatie voor basisscholen

Doorlopende leerlijn muziek, groep 1 t/m 8

Groep 1-3
Hierbij zetten we in op bewegen op en kennismaken met muziek. Deze lessen worden gegeven door een dansdocent die samen met de leerkracht muziek en beweging met elkaar verbindt. Deze lessen kunnen ook worden gegeven bij de voorschoolse groepen (IKC).

Groep 3
Pre-AMV. Op een speelse manier wordt ingegaan op de basis van muziek, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende instrumentjes en wordt er veel gezongen. Deze keuze is vooral van toepassing in combinatiegroepen 3-4.

Groep 4
Algemene Muzikale Vorming (AMV). De basis en de eerste voorbereiding op het leren spelen van een instrument, met een compleet vernieuwde lesmethode als leidraad maken kinderen kennis met de grondbeginselen van muziek. Het gevoel voor maat en ritme wordt ontwikkeld, evenals dat van gehoor en geheugen. Ritmisch en melodisch slagwerk is daarbij een hulpmiddel. Een cymbaal of klokkenspel in de lessen bespeeld door de kinderen. Het aanbieden van muziektheorie vindt speels plaats. Vanuit het zingen wordt de les opgebouwd.

Groep 5
Muziekmix is een lesreeks voor kinderen van groep 5 van de basisschool ter voorbereiding op het leren bespelen van een instrument. De lessen zijn een mix van muziek maken en muziek leren. Kinderen zingen en spelen op instrumenten (keyboard, gitaar, blokfluit of ander blaasinstrument). Muziekmix kan zowel binnen- als buitenschools worden gegeven. Muziekmix is een vervolg op Algemene Muzikale Vorming (groep 4).

Groep 6-8
In deze fase is voor het samenspelen een grote rol weggelegd. Dit kan in de vorm van instrumentale lessen in de klas op verschillende instrumenten. Blaasinstrumenten, slagwerk, keyboard, gitaar en ook musicalklassen. In samenwerking met het amateurveld zal op een aantal scholen het specifieke lessen worden aangeboden. Er kan worden gekozen uit twee formules: POPklas (gitaar/keyboard) en BLAASklas (trompet/trombone of eigen keuze). Een andere optie is slagwerk. De tiende les is tevens een presentatie die geheel door de kinderen en de leerkracht wordt vormgegeven. Ook de korpsen kunnen hierin een belangrijke taak hebben.