Discipline

Leeftijd

Locaties

Bastuba

Harlingen, Franeker, Sint Annaparochie, Wjelsryp, Tzummarum, Spannum, Arum, Deinum, Berlikum, Oude Bildtzijl, Nij Altoenae, Beetgumermolen, Bitgum, Dronrijp, Menaldum, Sexbierum Tjipke Pasma , Syde van der Ploeg , Piet Visser , Bert Liefers , Andries Kramer , Marten Miedema , Paulus de Jong , Fokje de Jong , Bart van de Ploeg

Prijs berekenen

Leeftijd:
Bereken de prijs voor deze cursus
Locaties & inschrijven

De bastuba is een koperblazer met een lagere klank dan de tuba. Het is een belangrijk melodie-instrument in bijvoorbeeld een fanfare of harmonie.

De tuba heeft meestal drie of vier (pomp- of draai)ventielen. Ze kunnen voor- en bovenaan in een instrument staan. Met het indrukken van de ventielen wordt de toon verlaagd.

Locaties & inschrijven

Geef je voorkeuren voor deze les aan m.b.v. onderstaande velden. Wordt je factuur betaald door derden? (Korps, vereniging of Jeugdfonds Cultuur) Geef dit aan in het opmerkingen veld. Voor definitieve plaatsing en tijden wordt altijd contact met je opgenomen.

Aanmelden

Lesdag, tijd en leslocatie keuze is verplicht
Kies je lesvorm

Persoonsgegevens.

Aanhef field is verplicht

Gegevens betalingsplichtige

Betaal field is verplicht
Termijnen is verplicht