Coronavirus: update 2 juni

2 juni 2020

Vanaf dinsdag 2 juni wordt op al onze locaties weer les gegeven. Dit geldt voor alle leeftijden: kinderen, jongeren en volwassenen. Het gaat nadrukkelijk om een-op-een lessen en groepslessen, instrumentaal en vocaal. Daarnaast gaan ook de toneellessen weer van start. We zetten graag een en ander voor je op een rij.

Muziek

Kinderen en jongeren
Middelbare scholen en het vervolgonderwijs beginnen per 2 juni. De basisscholen gaan vanaf maandag 8 juni weer volledig open. Ook onze lessen kunnen weer van start. Waar nodig worden er lessen verplaatst naar een groter lokaal.

Volwassenen
Met betrekking tot de lessen en cursussen voor volwassenen is de situatie flink gewijzigd. Deze mogen na maandag 1 juni weer plaatsvinden met inachtneming van de RIVM-maatregels.

Muziekexamens
De praktijkexamens worden in week 41 gehouden. Voor D-kandidaten is er in juni mogelijkheid om examen te doen, in overleg met de docent.

Theater/toneel
De theaterlessen worden zoveel mogelijk buiten gegeven. Is dit niet mogelijk, dan worden de maatregelen in acht genomen. Volg daarbij de instructies op van de docent.

Beeldende kunst/tekenen
De laatste lessen van dit seizoen zijn online doorgegaan. Na de zomervakantie starten weer nieuwe groepen


Protocol

  • Houd 1,5 meter afstand (iedereen ouder dan 12 jaar).Schud geen handen.
  • Gebruik bij binnenkomst desinfectiemiddel.
  • Ouders blijven buiten.
  • Kom zo veel mogelijk alleen naar les
  • Neem (indien mogelijk) je eigen instrument mee.
  • Toiletten en keuken op de locaties niet gebruiken.
  • Volg instructies op, deze hangen op de locaties.
  • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).
  • Blijf thuis als iemand in jouw gezin koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
  • Volg altijd de aanwijzingen op van de docent en andere medewerkers.